Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Дипломні проекти > Керівники: > Стіканов В. Ю.

Стіканов В. Ю.


Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Презент. Аннот./повний текст
uk   ru   en
Гудирєв Сергій Володимирович Моделювання та проектування полосового цифрового сигма-дельта модулятора Доц. Стіканов В. Ю.     
Гурин Діна Володимирівна Дослідження засобів зменшення впливу конструктивно-технологічних розбіжностей на характеристики ІС Доц. Стіканов В. Ю. pdf pdf    pdf    pdf
Казаков Олег Володимирович Дослідження сучасних схем зчитування інформації статичної оперативної памя’ті з ціллю підвищення швидкодії Доц. Стіканов В. Ю.     
Костюченко Андрій Олександрович Дослідження методів компенсації кривизни температурно-стабільного джерела опорної напруги доц. Стіканов В. Ю. pdf pdf    pdf    pdf
Скрипка Олександр Васильович Дослідження коректуючої логіки для швидкодійних аналогово-цифрових перетворювачів Доц. Стіканов В. Ю.     
Філатов Олександр Олександрович Дослідження особливостей побудови фотодіодних підсилювачів доц. Стіканов В. Ю. pdf pdf    pdf    pdf
Швайченко Олена Володимирівна Дослідження методів проектування швидкодіючих АЦП доц. Стіканов В. Ю. pdf pdf    pdf    pdf