Department > Staff
Персонал
Викладачі

Викладачі кафедри Системного проектування

ПЕТРЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Професор
Завідувач кафедри
Дата народження: 03.11.1935
Місце народження: с.Війтівці, Волочиський р-н, Хмельницька обл.
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь і звання: доктор технічних наук (1969), професор (1970)
Академічні звання: член-засновник Академії інженерних наук України
Почесні звання: Орден "Знак пошани" (1986), Лауреат Державної премії України (1986), Заслужений діяч науки і техніки України (1997), Заслужений професор НТУУ "КПІ" (1998), медаль Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2005), ад'юнкт-професор Мічиганського Державного Університету (США, 1993), почесний член Інституту електро-інженерів (ІЕЕ, Англія), Лауреат премії КПІ (1972,1978,1990).
Рік з якого працює на кафедрі СП: 1964
Викладає дисципліни:
- Чисельні методи
- Моделювання складних систем
- Основи наукової та інженерної діяльності
Галузь наукової діяльності: Grid-технології та розподілені обчислення, data mining і семантичний web, методи математичного моделювання технічних об'єктів, методологія та принципи організації програмно-технічних комплексів, засобів автоматизованого проектування в інтернет, проектування МЕМС
Загальна кількість публікацій: понад 500, серед яких 44 винаходи і 2 патенти, 26 монографій, підручників та учбових посібників, зокрема: "Автоматический ввод графиков в ЭВМ" (Москва, "Советское радио", 1968), "Основы теории электронных схем" (співавтор: Сігорський В.П., Київ, "Техніка", 1968 та 1971), "Алгоритмы анализа электронных схем" (співавтор: Сігорський В.П., Київ, "Техніка", 1970 та Москва, "Советское радио", 1976), "Табличные методы анализа электронных схем" (співавтори: Тімченко А.П., Власов А.Л., Київ, "Вища школа", 1978), "Основы автоматизации проектирования" (Київ, "Техніка", 1982), "Топологические методы трассировки печатных плат" (співавтори: Тетельбаум О.Я., Забалуєв М.М., Москва, "Радио и связь", 1983), "Основы построения САПР" (співавтор: Семенков О.І., Київ, "Вища школа", 1984 та 1985), "Чисельні методи в інформатиці" (співавтори: Фельдман Л.П., Дмитрієва О.А., Київ, BHV, 2006), "Вступ до Grid-технологій в науці і освіті" (Київ, "Політехніка", 2008), "Algorithmic analysis of electronic circuits" (США, 1975), "ALLIED - a Computer-Aided Engineering System for Electronic Circuit Design" (Австралія, 1997), "Basics of Computer-Aided Design" (Болгарія, 1986), "All-Technology Designer: Reference Book" (П. Корея, 1999), "Basics of Electronic Circuits Computer-Aided Design" (П. Корея, 2000)

Сторінка викладача

РОГОЗА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Професор
Дата народження: 15.04.1947
Місце народження: м. Ужгород
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь і звання: доктор технічних наук (1996), професор (1999)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2007
Викладає дисципліни:
- Системи з розподіленими базами даних
- Автоматизоване проектування пристроїв на ПЛІС
Галузь наукової діяльності: математичні методи системного проектування, штучний інтелект, інтелектуальні паралельні та розподілені інформаційні системи, методи адаптації та еволюційної самоорганізації складних систем
Загальна кількість публікацій: понад 100, серед яких 6 монографій та 18 учбових посібників, зокрема: "Расчет и конструирование микросхем" (співавтори: Калніболотський Ю.М., Корольов Ю.В., Богдан Г.І., Київ, "Вища школа", 1983), "Metody і srodki projektowania obiektow interoperabilnych" (Warszawa, "EXIT", 2006), "Materialy dydaktyczne do przedmiotow "Przetwarzanie rownolegle і rozproszone" і "Zaawansowane technologic programowania" * (Szczecin, PS, 2007), "Інтелектуальні платформи розподілених інформаційних середовищ" (Київ, НТУУ "КПІ", 2009), розділ в книзі "Advanced Computer Technologies" (USA, KLUWER, 2006)

Сторінка викладача

ЗАБАРА СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Професор, доктор технічних наук
Дата народження: 25.01.1934
Місце народження: Полтава
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2000-2006, 2010
Викладає дисципліни:
• Вступ до інформаційних технологій
Галузь наукової діяльності: САПР
Загальна кількість публікацій: понад 130 наукових робіт, серед яких 3 монографії та 2 підручники.

Сторінка викладача


КИСЕЛЬОВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ
Доцент
Заступник завідувача кафедри
Дата народження: 24.03.1948
Місце народження: м. Берлін, Німеччина
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1979), старший науковий співробітник (1982)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1972
Викладає дисципліни:
- Основи системного аналізу
- Сучасний інструментарій програмування та проектування інтерфейсу користувача
- Технологія розробки та тестування програмних систем
Галузь наукової діяльності: моделювання цифрових схем та систем, дистанційне навчання, Grid-технології
Загальна кількість публікацій: понад 80, серед яких монографії, підручники та учбові посібники, зокрема: "Автоматизация проектирования цифровых схем" (співавтори: Петренко А.І., Цурин О.П., Київ, "Вища школа", 1978), "Возможности и принципы реализации логического моделирования цифровых устройств" (співавтор: Петренко А.І., Київ, "Знання", 1983), "Применение персональных ЭВМ в САПР электронно-вычислительной аппаратуры" (співавтор: Саткеєв К.Т., Київ, "Знання", 1988)

Сторінка викладача


АРТЮХОВ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
Доцент
Дата народження: 14.01.1941
Місце народження: смт. Рокитне, Київська обл.
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1970), доцент (1976)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1966
Викладає дисципліни:
- Архітектура обчислювальних систем
- Комп'ютерні системи обробки зображень та сигналів
- Цифрова обробка сигналів
- Проектування комп'ютерних систем і мереж
Галузь наукової діяльності: методи та засоби цифрової обробки сигналів, проектування мікропроцесорної апаратури
Загальна кількість публікацій: понад 100, серед яких монографії, підручники та учбові посібники, зокрема: "Мультимедиа" (співавтори: Петренко А.І., Будняк А.А, Кисельов Г.Д. та інші, Київ, BHV, 1994), "Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры" (співавтори: Будняк А.А., Лапій В.Ю., Молявко С.М., Петренко A.І., Київ, "Техніка", 1988)

Сторінка викладача


КАПШУК ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Доцент
Дата народження: 19.08.1941
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1971), доцент (1973)
Рік, з якого працює па кафедрі СП: 1964
Викладає дисципліни:
- Технічне забезпечення інформаційних технологій
- Комп'ютерні системи обробки зображень та сигналів
- Безпека інформаційних технологій
- Контроль та діагностика інформаційних систем
- Теорія інформації і кодування
Галузь наукової діяльності: прикладні аспекти цифрової обробки зображень, моделювання МЕМС, біометричні технології ідентифікації в
інформаційних системах, тестування комп’ютерних систем та захист інформації
Загальна кількість публікацій: понад 100, серед яких 5 авторських свідоцтв, монографії, підручники та учбові посібники, зокрема:
''Обработка графической информации на ЭВМ" (співавтори: Петренко А.І., Абакумов В.Т. та ін., Київ, "Техніка", 1974)

Сторінка викладача


СТІКАНОВ ВАЛЕРІЙ ЮХИМОВИЧ
Доцент
Дата народження: 23.09.1947
Місце народження: м. Потсдам, Німеччина
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1987), старший науковий співробітник (1988)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1989
Викладає дисципліни:
- Основи проектування інтегральних схем і систем
- Автоматизоване проектування заказник ВІС
- Комп'ютерна схемотехніка
Галузь наукової діяльності: проектування інтегральних схем
Загальна кількість публікацій: понад 30

Сторінка викладача


ЧКАЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
Доцент
Дата народження: 27.01.1964
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (1996), доцент (2004)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2013
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Чисельні методи
- Моделювання складних систем
Галузь наукової діяльності: методи та засоби проектування складних систем з елементами різної фізичної природи
Загальна кількість публікацій: понад 30

Сторінка викладача


ЦУРІН ОЛЕГ ПИЛИПОВИЧ
Доцент
Дата народження: 14.11.1938
Місце народження: м. Стара Руса, Новгородська обл., Росія
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь і звання: кандидат технічних наук (1970), старший науковий співробітник (1974)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1967
Викладає дисципліни:
- Вступ до інформаційних технологій
- Комп'ютерна графіка і візуалізація
- Основи інженерної діяльності
- Мультимедійні технології
Галузь наукової діяльності: web-технології та web-дизайн
Загальна кількість публікацій: понад 200, серед яких монографії, підручники та учбові посібники, зокрема: "Побудова пристроїв графічної взаємодії" (Київ, "Знання", 1974), "Графические диалоговые средства САПР" (Київ, УМК ВО, 1990)

Сторінка викладача


ГІОРГІЗОВА-ГАЙ ВІКТОРІЯ ШАЛВІВНА
Доцент
Дата народження: 02.09.1957
Місце народження: м. Нова Каховка, Херсонська обл.
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (1996)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1981
Викладає дисципліни:
- Комп'ютерні мережі
- Проектування комп'ютерних систем і мереж
- Математичне моделювання систем та процесів
- Комп'ютерна схемотехніка
- Аналіз цифрових схем
Галузь наукової діяльності: технології комп'ютерних і телекомунікаційних мереж, математичне моделювання систем і процесів
Загальна кількість публікацій: понад 30

Сторінка викладача


РОМАНОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Доцент
Заступник декана факультету системних досліджень
Дата народження: 16.10.1942
Місце народження: м. Ульянівськ, Росія
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1966
Викладає дисципліни:
- Вступ до інформаційних технологій
- Програмування та алгоритмічні мови
- Побудова та аналіз алгоритмів
- Структури даних і алгоритми
Галузь наукової діяльності: моделювання електронних схем, аналіз алгоритмів
Загальна кількість публікацій: понад 70, серед яких 20 методичних посібників, 4 авторські свідоцтва

Сторінка викладача


ХАРЧЕНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
Доцент
Дата народження: 25.11.1970
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (2001)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1992
Викладає дисципліни:
- Обчислювальна геометрія
- Спеціальні розділи інформаційних технологій проектування
- Проектування автоматизованих інформаційних систем
Галузь наукової діяльності: обчислювальна геометрія, паралельні обчислення, розробка програмного забезпечення
Загальна кількість публікацій: понад 10

Сторінка викладача


КОРНАЧЕВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ІЛЛІЧ
Старший викладач
Дата народження: 16.06.1976
Місце народження: м. Миронівка, Київська обл,
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (2004)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2003
Викладає дисципліни:
- Інтелектуальні системи
- Експертні системи та бази знань
- Методи та сист. штуч. інтелекту
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Чисельні методи
- Експертні системи та бази знань
Галузь наукової діяльності: тривимірна графіка
Загальна кількість публікацій: понад 10

Сторінка викладача


КИРЮША БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Доцент
Дата народження: 28.06.1977
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (2006)
Викладає дисципліни:
Безпека інформаційних технологій
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Комп'ютерна схемотехніка
- Технічне забезпечення інформаційних технологій
- Цифрова обробка сигналів
- Основи проектування інтегральних схем і систем
- Теорія інформації і кодування
- Автоматизоване проектування заказних ВІС
- Комп'ютерна графіка і візуалізація
- Архітектура обчислювальних систем
Галузь наукової діяльності: теорія інформації та апаратні засоби IT
Загальна кількість публікацій: понад 10

Сторінка викладача


БРИТОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Старший викладач
Дата народження: 11.01.1954
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1979
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Архітектура обчислювальних систем
- Цифрова обробка сигналів
- Контроль та діагностика інформаційних систем
- Аналіз цифрових схем
- Комп'ютерні системи обробки зображень та сигналів
Галузь наукової діяльності: системи реального часу, ЦОС, ПЛІС, мікропроцесори
Загальна кількість публікацій: понад 15

Сторінка викладача


ІЩЕНКО ГАННА ВАЛЕРІЇВНА
Старший викладач
Дата народження: 1.10.1979
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2010
Викладає дисципліни:
• Інтелектуальні системи
• Сучасні парадигми програмування і моделювання програмних систем
• Системи з розподіленими БД

Галузь наукової діяльності: штучний інтелект: генетичні алгоритми, нейронні мережі
Загальна кількість публікацій: 9, серед яких монографія «Інтелектуальні платформи розподілених інформаційних
середовищ» (співавтор: Рогоза В.С.)

Сторінка викладача


БЕЗНОСИК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Доцент
Вчений секретар
Дата народження: 15.12.1973
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (2011)
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 1997
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Структури даних і алгоритми
- Вступ до інформаційних технологій
- Побудова та аналіз алгоритмів
- Програмування та алгоритмічні мови
- Теорія мов програмування
- Об'єктно-орієнтоване програмування
- Операційні системи
- Сучасний інструментарій програмування та проектування інтерфейсу користувача
Галузь наукової діяльності: моделювання складних об'єктів
Загальна кількість публікацій: понад 30

Сторінка викладача


СВІРІН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Асистент
Дата народження: 02.12.1980
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2008
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Проектування автоматизованих інформаційних систем
- Моделювання складних систем
- Технологія розробки та тестування програмних систем 
- Спеціальні розділи інформаційних технологій проектування
- Основи системного аналізу
- Автоматизоване проектування пристроїв на ПЛІС
- Комп'ютерні мережі
- Системи з розподіленими базами даних
Обчислювальна геометрія
Галузь наукової діяльності: проектування баз даних, системне програмування
Загальна кількість публікацій: 3

Сторінка викладача


БУЛАХ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
Старший викладач
Дата народження: 20.09.1985
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2011
Вчений ступінь: Кандидат наук
Викладає дисципліни:
- Об’єктно-орієнтоване програмування
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Чисельні методи - Проектування автоматизованих інформаційних систем
- Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних
- ООП
Галузь наукової діяльності: семантичний веб, cервісно-орієнтована архітектура та веб-сервіси, хмарні обчислення, грід-технології
Загальна кількість публікацій: 31

Сторінка викладача


ГОЛУБОВА ІРИНА АНДРІЇВНАГОЛУБОВА ІРИНА АНДРІЇВНА
Асистент
Дата народження: 06.07.1991
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2014
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Основи наукових досліджень
- Чисельні методи 
- Технологія розробки та тестування програмних систем 
- Веб технології та веб дизайн
- Комп'ютерні мережі
- Операційні системи
- Методи та сист. штуч. інтелекту
Галузь наукової діяльності: Веб технології та веб дизайн
Загальна кількість публікацій: 2

Сторінка викладача


ГРЕЧКО АННА ЕДУАРДІВНА
Асистент
Дата народження: 10.07.1990
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2014
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Основи наукових досліджень
- Експертні системи та бази знань
- Бази данних
- Проектування інформаційних систем
- Методи та сист. штуч. інтелекту
- Основи системного анализу
- Обчислювальна геометрія
Галузь наукової діяльності: Штучний інтелект
Загальна кількість публікацій: 4

Сторінка викладача


СНИТЮК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Професор
Дата народження: 13.08.1967
Освіта: вища, КДУ імені Т.Г. Шевченка
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2013
Викладає дисципліни:
-
Засоби моделювання розподілених систем обробки даних
- Інформ. сист. прийняття рішень
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Інформ. сист. прийняття рішень
- Засоби моделювання розподілених систем обробки даних
Загальна кількість публікацій: 56

Сторінка викладача


СЕРГЕЄВ-ГОРЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший викладач
Дата народження: 
Місце народження: м. Київ
Вчений ступінь: кандидат технічних наук
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2014
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Інтелек. аналіз даних
- Комп. методи інт. обр. даних
Галузь наукової діяльності: 
Загальна кількість публікацій: 10

Сторінка викладача


ЧЕКАЛЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Асистент
Дата народження: 26.09.1985
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2011
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Організація баз даних та знань
- Алгоритми і технології пар. обчис.
Галузь наукової діяльності: 
Загальна кількість публікацій: >10

Сторінка викладача


КИСЕЛЬОВА АННА ГЕННАДІЇВНА
Доцент
Дата народження:28.07.1984
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2011
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (2014)
Викладає дисципліни:
- Організація баз даних та знань, управління проектами, проектний менеджмент
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Організація баз даних та знань, управління проектами та проектний менеджмент, теорія прийняття рішень
Галузь наукової діяльності:розробка інтелектуальних контекстно-залежних систем
Загальна кількість публікацій: >30, серед яких монографія "Интеллектуальные системы управления преобразователями в smart grid" (співавтор: Жуйков В.Я., К: Ин-т электродинамики НАН Украины – 2014.)

Сторінка викладача


СВІСТУНОВ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ
Доцент
Дата народження: 24.10.1957
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП:
Викладає дисципліни:
- Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних
Галузь наукової діяльності:
- Грід технології
- Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій.
Загальна кількість публікацій: >10

Сторінка викладача


СМАКОВСЬКИЙ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
Доцент
Дата народження: 
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2013
Викладає дисципліни:
- Алгоритми і технології парних обчислень
- Технолог. розпод. систем та пар. обчислень
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
- Алгоритми і технології парних обчислень
Технолог. розпод. систем та пар. обчислень
Галузь наукової діяльності: 
Загальна кількість публікацій: 5

Сторінка викладача
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

ЧЕРЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

ЧЕРЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Провідний інженер cекретар кафедри СП, секретар ДЕК
Дата народження: 16.04.1956
Місце народження: м. Новоград-Волинський Житомирської області
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2008
Задачі та напрямки діяльності: Навчально-методична робота,

ТРОЯНОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ТРОЯНОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Старший лаборант 
Дата народження: 29.03.1973
Місце народження: м. Київ
Освіта: вища, Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2007
Задачі та напрямки діяльності: Навчально-методична робота

МАРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА

МАРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Методист 
Дата народження:14.12
Місце народження: м. Долинськ Сахалінської області, РФ
Освіта: вища, НТУУ “КПІ”
Рік, з якого працює на кафедрі СП: 2006
Задачі та напрямки діяльності: Навчально-методична робота