Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Дипломні проекти > Керівники: > Чкалов О.В.

Чкалов О.В.


Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Презент. Аннот./повний текст
uk   ru   en
Видолоб Антон Валерійович Розробка системи керування рухом крокуючого робота засобами SimMechanics та Unity доц., к.т.н., Чкалов О. В pdf pdf     
Григорян Борис Валерійович Використання методів машинного навчання для генерації тривимірних моделей об'єктів на основі двовимірних зображень доц., к.т.н., Чкалов О. В pdf     
Залозний Михайло Віталійович Система підтримки прийняття рішень для вибору актуальних напрямків досліджень та розробок. Підсистема аналізу даних. Доцент кафедри СП Чкалов О.В.     
Залозний Михайло Віталійович Манипуляция сложным объектом. Блок формирования пространственной модели сложного объекта с использованием LegoEducation (Комплексная работа. Часть 1) Чкалов А.В.     
Куц Михайло Сергійович Оптимізація позиціонування сенсорів в системі Smart Parking доц., к.т.н., Чкалов О. В     
Лешик Андрій Вікторович Алгоритми та програмні засоби обробки зображень на основі генетичних алгоритмів оптимізації доц., к.т.н. Чкалов О.В. pdf pdf     
Натальчук Максим Олегович Застосування генетичного алгоритму оптимізації для формування розкладу занять к.т.н., доцент Чкалов О.В. pdf pdf     
Піковець Олександр Сергійович Система підтримки прийняття рішень для вибору актуальних напрямків досліджень та розробок. Підсистема збору даних Доцент кафедри СП Чкалов О.В.     
Піковець Олександр Сергійович Манипуляция сложным объектом. Блок формирования управляющих команд для манипуляторов с использованием LegoEducation (Комплексная работа. Часть 3) Чкалов А.В.     
Под'ячев Ярослав Анатолійович Система підтримки прийняття рішень для вибору актуальних напрямків досліджень та розробок. Підсистема формування та видачі рекомендацій . Доцент кафедри СП Чкалов О.В.     
Под'ячев Ярослав Анатолійович Манипуляция сложным объектом. Блок управления манипуляциями над сложным объектом с использованием LegoEducation (Комплексная работа. Часть 2) Чкалов А.В.     
Рак Олександр Олександрович Пошук оптимального набору маршрутів громадського транспорту методами колективного інтелекту доцент, к.т.н., Чкалов О.В. pdf pdf     
Сідельников Назар Андрійович Дослідження засобів моделювання солітонних хвильових пакетів у волоконно-оптичних мережах доц., к.т.н. Чкалов О.В. pdf     
Стасевич Олексій Михайлович Паралельні алгоритми виявлення зіткнень в системах моделювання фізичних об'єктів доц., к.т.н., Чкалов О. В pdf     
Степаненко Альона Ігорівна Алгоритми поведінки та моделювання групової взаємодії роботів Чкалов О.В.