Питання вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського на перший та п’ятий курс - на сайті приймальної комісії та (Офіційні документи)
Про вступ на Кафедру Системного Проектування...
Докладніше про  ІПСА на сайті приймальної комісії
Про навчання краще спитайте у студради та в телеграм каналі:)
Підготовчі курси ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського чекають на учнів 10 та 11 класів.

Вступ > Чому слід обирати СП?
Чому слід обирати СП?

Чому слід обирати СП?

Комп’ютерні науки

Попит на IT-спеціалістів, без яких сьогодні не обходиться жодна компанія, росте постійно. Одним із найпопулярніших напрямків в області інформаційних технологій (ІТ) є «Комп’ютерні науки». Цей напрямок спрямований на активне використовування комп'ютерів в науці, техніці, бізнесі, комунікаціях і розвагах, охороні здоров'я і багатьох інших видах людської діяльності шляхом розробки алгоритмічного, програмного забезпечення та програмно-апаратних систем для широкого кола практичних застосувань.

Комп’ютерні науки  надають величезні можливості для успішної кар'єри, а ті, хто працює в цій області, грають ключову роль у формуванні сучасного інформаційного суспільства. Важливо те, що галузь комп’ютерних наук і інформаційних технологій у всьому світі привертає самих здатних студентів з різних верств населення, що, у свою чергу, дозволяє підготувати з них знаючих і  відповідальних професіоналів, вчених і інженерів.

Тільки у НТУУ «КПІ» 8 кафедр на п’яти різних факультетах з 2016 року будуть проводити набір абітурієнтів на згальну спеціальність «Комп’ютерні науки». Але, забезпечуючи певний обсяг базових знань і умінь загальної спеціальності, освітні програми різних кафедр, факультетів і ВНЗ суттєво відрізняються між собою професіональною складовою, яка визначається у спеціалізаціях підготовки. Спеціалізації визначають область застосування комп’ютерних наук і інформаційних технологій. Також відмінності у освітньо-наукових програмах багато в чому зумовлені традиціями наукових шкіл, досвідом викладачів і наукових співробітників різних кафедр, їх виробничими зв’язками з ІТ фірмами тощо.

Основи професійної підготовки майбутнього фахівця закладаються в рамках першого етапу (бакалаврської підготовки). Повний обсяг знань і умінь випускника за спеціалізацією забезпечується другим етапом (магістерської підготовки) і третім етапом (підготовки докторів філософії – PhD).

Тому вибираючи ВНЗ, факультет і кафедру для навчання, необхідно враховувати, як в освітньо-наукових програмах і планах вибраної Вами спеціалізації відображені тенденції розвитку самих ІТ-технологій і їх вплив на ІТ професії. Чи отримаєте Ви під час навчання в університеті достатні знання з новітніх технологій, що тільки зараз впроваджуються? Чи буде Ви в змозі плідно працювати з ІТ- технологіями майбутнього?

Основні тенденції розвитку ІТ- технологій

Інформаційні технології дуже швидко розвиваються. З кожним днем вони проникають у нові області виробництва, науки, управління, соціального і приватного життя.

Можна виділити декілька тенденцій, що характеризують прогрес у розвитку засобів ІТ:

 • Постійно наростаючий "інформаційний бум", завдяки чому щороку об'єми наукових даних і іншої інформації майже подвоюються.
 • Перенос обчислювальної інфраструктури і програмних застосувань в «хмарне» середовище.
 • Пошук і інтелектуальна обробка даних в глобальних комп’ютерних мережах.
 • Інтерфейси людини з цифровими пристроями стають більш природними, а персональні пристрої стають домінуючим засобом інформаційного доступу.
 • Створення компонентів програмного забезпечення вищого рівня у вигляді сервісів.
 • Становлення науки про сервіси, управління та інжиніринг

Врахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних навчальних програм

Кафедра Системного Проектування готує фахівців до успішної професійної кар’єри в сучасному суспільстві, в якому інформація і знання – це центральні чинники в рамках спеціальності 122-«комп’ютерні науки». за освітньою програмою (ОП) «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi розподiленi обчислювання».

За минулий короткий термін – близько п’яти років – новий напрям з сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур набув широкого поширення в провідних університетах світу. Деякі з них зайняли лідируючі позиції в дослідженнях і привнесли інноваційне бачення науки про сервіси як нової дисципліни. До таких університетів відносяться: Берклі (Каліфорнія), Карнегі Мелон, Технологічний Інститут штату Джорджія, Массачусетський технологічний (всі США) Інститут Фраунгофера, Університет Карлштад (ФРН), університет Цинги Хуа (Тайвань), університет Кента (Великобританія). Сьогодні відомі 102-і такі навчальні програми по всьому світу ( 88 магістерських та 14 бакалаврських) з підготовки адаптивних новаторів сервісного керівництва наукою та економікою в 250 університетах світу 50-ти країн. Серйозний розвиток викладання нової науки отримало в Чехії та Угорщині. Деякі з перерахованих вузів розміщують на своїх сайтах матеріали, пов’язані з викладанням окремих дисциплін.

В Україні вітчизняних альтернатив для освітньої програмі «Iнтелектуальнi сервiс- орiєнтованi розподiленi обчислювання» поки немає. Серед множини існуючих навчальних іноземних програм в залежності від специфіки країни і вимог національної економіки наголос робиться на різні аспекти підготовки: дехто посилює ІТ підготовку, інші – підготовку з бізнесу і менеджменту. При розробці ОП «Iнтелектуальнi сервiс- орiєнтованi розподiленi обчислювання» вивчалися і порівнювалися програми підготовки магістрів і PhD з інженерії сервісів, що реалізовані в університеті Павіа (Pavia University, Італія) в співпраці з Харбінським технологічним інститутом (Harbin Institute of Technology, Китай), а також інші подібні освітні програми, зведені в табл.1:

Таблиця 1. Приклади зарубіжних університетів і їх освітніх програм

УніверситетПрограма
1University of CambridgeCS: SE 9, CS230;
2University of OxfordCS: Service Oriented Architecture;
3Royal Instutute of Technology StockholmComponent and Service Oriented Information Systems
4TU Wien Web-Service Engineering
5ETH ZurichEnterprise Application Integration (Middleware)
6MITFoundations of Software Engineering
7StanfordWeb Services for Effective e-Business Applications
8BerkelyService-Oriented Computing

ОП «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi розподiленi обчислювання» за змістом і структурою наближається до ОП «Service Oriented Architecture» (Oxford і Cambridge, UK) та ОП «International Master in Service Engineering» (програма Erasmus Mundus в University of Tilburg (Netherlands), the University of Stuttgart (Germany) and University of Crete (Greece).

Особливості програми підготовки бакалаврів

1. Навчальна програма підготовки бакалаврів базується на міжнародних стандартах, які підготовлені спільно міжнародними Асоціацією з Обчислень, Асоціацією з Інформаційних Систем і Комп’ютерним Співтовариством, і містить уніфікований перелік рекомендованих базових дисциплін і їх основних розділів. Це гарантує студентам можливість вибирати для продовження освіти на магістерському рівні інші спеціалізації в різних університетах світу, де реалізовані подібні навчальні програми.


2. За рахунок дисциплін професійної складової кафедра СП пропонує студентам гармонійне поєднання базових курсів з комп’ютерних наук і курсів, які віддзеркалюють перспективні напрями розвитку ІТ- технологій.  Плідна міжнародна співпраця сприяла створенню на кафедрі СП потужної сучасної матеріально-технічної бази для досліджень і навчання.

3.Навчальний план бакалаврської підготовки пропонує студентам збалансоване поєднання курсів з комп’ютерних наук, обчислювальної математики, штучного інтелекту і програмно-апаратних платформ. З точки зору комп’ютерних наук акцент робиться на програмне забезпечення, програмування, алгоритмізацію та логіку. Курси з обчислювальної математики розроблені так, щоб студенти могли опанувати і далі застосовувати сучасні програмні засоби математичних обчислень, включаючи виконання паралельних обчислень. Штучний інтелект дозволяє їм робити різні висновки в залежності від доступних знань і уміти приймити рішення. Вивчення складних програмно-апаратних платформ дозволяє набути навички проводити розроблення сучасних складних комп’ютерних систем «під ключ».

Можливості професійно - наукової підготовки під час навчання

Участь у наукових проектах кафедри дає студентам можливість отримувати практичні навички побудови і підтримки складних комп'ютерних систем та їх програмного забезпечення ще під час навчання.
Кафедра СП є постійним виконавцем Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЄС, Рамкової програми ЄС Горизонт 2020), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), Державних програм України з інформатизації, прямих контрактів з рядом провідних зарубіжних фірм (Samsung, Motorola, IHP, Melexis, Panasonic, IBM).
На кафедрі функціонують дві спільні з партнерами науково-навчальні лабораторії  КПІ-Мелексіс (Бельгія) і ІПСА-Miratech (Україна).

Наукова діяльність кафедри, крім базового сайту, відображена на сайтах grid.kpi.ua, cloud.kpi.ua, allted.kpi.ua і зосереджена на:

 • інформаційних та телекомунікаційних технологіях для колективного проектування в середовищі Іnternet ( розподілені інтелектуальні середовища, сервісно-орієнтовані архітектури, новітні обчислювальні паралельні алгоритми і програми, семантичні і агентні грід- технології, об’єднання грід- і веб- сервісів, веб- дизайн і веб- програмування, Data Mining - інженерія знань . Приклад унікальної розробки міждисциплінарного програмного комплексу математичного моделювання в середовищі Грід, що немає зарубіжних аналогів, приведений на сайті кафедри;
 • автоматизованому проектуванні мікросистем (як елементної бази ІТ) і їх ПЗ.

Можливості професійно - практичної підготовки під час навчання

Спробувати свої сили у різних напрямах професійної діяльності і придбати досвід практичної роботи під час навчання студенти можуть, працюючи у структурах, які очолюють або, з якими співпрацюють викладачі кафедри СП.

1. Науково-дослідний відділ «Інформаційні ресурси» Інституту прикладного системного аналізу НАНУ (участь в виконанні виконання тематичних наукових робіт за Державними програмами)

2. Відділ обслуговування і адміністрування потужної комп’ютерної мережі кафедри, яка об’єднує декілька віддалених установ кафедри у різних районах Києва швидкісною магістраллю, включає понад 160 комп’ютерів, має широкосмугове підключення до Інтернет, мережі КПІ, Грід- інфраструктури України (об’єднання 26-ти суперкомп'юрів академічних інститутів і університетів).

3. Центр суперкомп’ютерних обчислень НТУУ”КПІ”, де функціонує найпотужніший в Україні кластер (обслуговування і виконання тематичних проектних робіт).

4. Центр розвитку і підтримки сайту КПІ (Web-програмування, збір статистики).

5. Тематична група з проекту FP7-PEOPLE-2010-IRSES “ Developing Multidomain MEMS Models forEducational Purposes (EduMEMS)”, з Європейської Рамочної Програми FW7, яка передбачає тривале (до місяця) стажування в лабораторіях партнерів з Франції, Бельгії, Польщі.

6. Спільна з фірмою Meleхis (Бельгія) навчально - дослідна лабораторія з проектування ВІС, що спрямована для підготовки фахівців під потреби фірми і компаній мікроелектроніки. Щорічно за спеціальною програмою комп’ютерного проектування інтегральних схем навчаються 10-12 студентів, вибраних за конкурсом серед студентів ІПСА,ФЕЛ і РТФ. Їх розрахункові і курсові проекти пов’язані з тематикою фірми. Студенти отримують від фірми додаткові стипендії і щорічно здають заліки, які приймають працівники фірми. Після успішного завершення такого навчання студенти працевлаштовуються на фірмі.

7. Співробітництво з німецькою компанією  IHP (Innovation for High Performance) Франкфурт (Одер), яке дає можливість кафедрі готувати фахівців з проектування мікросхем на сучасній технологічній базі (0.25 мкм), відсутній в Україні. Проектування  мікросхем на замовлення IHP ведеться на кафедрі за технологічними нормами, переданими IHP, з використанням найсучасніших систем проектування, а їх наступне виготовлення відбувається в Німеччині. Здійснюється стажування магістрів кафедри в IHP з можливістю продовжити навчання на ступень «доктора філософії» у Котбуському університеті.

8. Співробітництво з міжнародною організацією EUROPRACTICE (Англія). Кафедра отримує для проведення навчання та науково-дослідних робіт сучасне програмне забезпечення для автоматизованого проектування інтегральних схем  (САПР Cadence, 32 ліцензії), при чому щорічну вартість ліцензій сплачують компанії Meleхis і IHP.

9.Студентський проект зі створення приватної обчислювальної хмари кафедрі з серверів і мережевого обладнання,переданого кафедрі безкоштовно компанією МТС, хоч його вартість сягає за 2 млн.грн.

Попит на випускників кафедри СП

Проблем з працевлаштуванням випускників кафедри просто не існує, навпаки, на кожного випускника припадає по кілька українських та закордонних пропозицій. Потужна фундаментальна підготовка, широка профілізація наших випускників (особливо після закінчення магістерської підготовки) забезпечує їм гнучку професійну адаптацію до соціальних замовлень суспільства. Як показують дослідження, випускники кафедри СП володіють професійними компетенціями, які висувають сьогодні до фахівців в галузі ІТ провідні компанії світу.

Професійні компетенції, за якими фірми і компанії відбирають для себе  фахівців ІТ

Без сумніву, вказані вимоги до професійної компетенції ІТ фахівців стануть реаліями і для українських підприємств в найближчі роки, ще до того, як Ви закінчите навчання в університеті.

Західна система освіти сьогодні не в змозі забезпечити ринок ІТ достатньою кількістю висококваліфікованих спеціалістів, тому відомі іноземні фірми готові підтримати їх підготовку в Україні, про це свідчать угоди кафедри з провідними компаніями Melexis (Бельгія), ZMD і IНР (Німеччина), ПроФІКС (Україна) про спільну підготовку фахівців з комп’ютерного проектування, яким пропонуються спеціальні стипендії, можливість стажування і навчання в аспірантурі за кордоном, гарантованого працевлаштування на філіях цих фірм у Києві і безпосередньо за кордоном.

Можна виділити декілька основних напрямів працевлаштування наших випускників:

 • Розробка ПЗ і систем: програмісти, Web-дизайнери, розробники інформаційних систем, програмно - апаратних комплексів;
 • Інформаційний менеджмент: адміністратори БД, інформаційних систем, ERP-систем;
 • Підтримка мережевої інфраструктури: адміністратори локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
 • Комп’ютеризація проектування: проектування мікро- і наносистем, систем обробки біомедичних, фізичних та інших даних.
Багато наших випускників працюють сьогодні аналітиками комп’ютерних систем, керівниками проектів, програмістами, тестувальниками, адміністраторами комп’ютерних мереж, систем сервісів та баз даних в провідних ІТ компаніях: IBM, Oracle, Google, Miratech, Samsung, EPAM, Luxoft, GlobalLogic, Melexis, МТС, Київстар та інших.