Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Публікації
Публікації кафедри

Публікаціі професорсько-викладацького складу кафедри СП за період 1996-2016 р.

ПІБ(укр) ПІБ(рус, англ) Публікацій
Артюхов В. Г.
(Артюхов В.Г., Artyukhov V.G.)
10
Безносик О.Ю. (Безносик А.Ю., Beznosyk O.Y.) 44
Бритов О.А. (Бритов А.А., Britov A.A.)
24
Булах Б.В. (Булах Б.В., Bulakh B.V.)
26
Воєвода О.О. (Воевода А.А., Voevoda A.A.)
8
Гемба О.В. (Гемба О.В., Gemba O.V.)
9
Гіоргізова-Гай В.Ш. (Гиоргизова-Гай В.Ш.) 18
Громовий О.В. (Громовой А.В.)
10
Забара С.С. (Забара С.С.)
10
Капшук О.О. (Капшук О.А.) 23
Кирюша Б.А.
(Кирюша Б.А., Kyrysha B.A.)
19
Кисельов Г.Д. (Киселев Г.Д., Kyselov G.D.)
42
Кисельова А.Г. (Киселева А.Г., Kyselova A.G.)
_
Корначевський Я.I. (Корначевский Я.И.) 17
Ладогубець В.В. (Ладогубец В.В., Ladogubets V.V.) 83
Молявко О.С.
(Молявко А.С., Moljavko A.S.)
5
Петренко А.І. (Петренко А.И., Petrenko A.I.)
163
Романов В.В. (Романов В.В.) 22
Рогоза В.С. (Рогоза В.С., Rogoza W.S.) 14
Свірін П.В.
(Свирин П.В., Svirin P.V.)
11
Свістунов С.Я.
(Свистунов С.Я., Svistunov S.I.)
25
Стіканов В.Ю.
(Стиканов В.Е., Stikanov V.)
4
Фіногенов О.Д.
(Финогенов А.Д., Finogenov O.D.)
54
Харченко К.В. (Харченко К.В.) 19
Цурін О.П. (Цурин О.Ф.) 29
Чекалюк В.В. (Чекалюк В.В.) 9