Питання вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського на перший та п’ятий курс - на сайті приймальної комісії та (Офіційні документи)
Про вступ на Кафедру Системного Проектування...
Докладніше про  ІПСА на сайті приймальної комісії
Про навчання краще спитайте у студради та в телеграм каналі:)
Підготовчі курси ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського чекають на учнів 10 та 11 класів.

Вступ > Заочна форма навчання
Заочна форма навчання

Заочна форма навчання - Правила прийому

Кафедра СП КПI ім. Ігоря Сікорського запрошує абітурієнтів на заочну форму навчання програми підготовки магістра за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки » 

Для вступу необхідно успішно здати вступні іспити до КПI ім. Ігоря Сікорського за правилами цього року . Програма вступних іспитів для  магістрів розміщена тут.

Форма навчання за контрактом (вартість контракту щорічно затверджується ректоратом КПI ім. Ігоря Сікорського).

Вартість навчання: 25000 грн

Термін навчання: Магістр – 2 роки

Освітня програма (спеціалізація) "Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання"

«Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання» спрямований на побудову і використання інтелектуальних розподілених середовищ (розподілені комп’ютерні системи і мережі, експертні системи, семантичні Веб- та Грід - мережі, методи паралельної обробки даних, методи віртуалізації даних, тощо) призначених для збирання, представлення, обробки і аналізу великих обсягів даних, дослідження складних систем і  процесів.

Кафедра СП має потужну науково-технічну і лабораторну базу

На кафедрi ведуться науковi проекти до яких залучаються студенти кафедри. Кафедра приймає активну участь у виконанні Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЕС , TEMPUS, INCO-Copernicious), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), прямих контрактів з провідними зарубіжними фірмами (Samsung, Intel, Motorola,  IHP, Melexis, Panasonic, IBM), Державних програм України з інформатизації, зокрема, Державної цільової програми  «Впровадження Грід-технологій  в Україні» на 2009-2013рр.

Студенти та аспiранти кафедри приймають активну участь в українських та мiжнародних конференцiях.

Кафедра має добре обладнанi комп'ютернi лабораторiї на базі персональних комп'ютерів (120 робочих мiсць ), локальну комп'ютерну мережу, що має широкосмугове підключення до мережі Інтернет, Грід- мережі України, мережі КПІ.

При пiдготовцi фахiвцiв кафедра реалiзацує базовi положення Болонського процесу, чому сприяють такi чинники, як прямi контакти з європейськими партнерами з Англiї, Нiмеччини, Польщi ; впровадження стандартiв освiти за фахом ACM/IEEE/Curricula'04;
досвiд спiвпрацi в Європейських програмах i з iноземними фiрмами ; широке використання у навчаннi iнформацiйних технологiй.


Перелік необхідних документів, важливі дати цього року, розклад роботи атестаційної комісії, програма вступних випробувань дивись тут