Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Дипломні проекти > Магістри > 2009 Рік

2009 Рік

Магістри

Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Презент. Аннот./повний текст
uk   ru   en
Аронов Ігор Дмитрович Адаптація однопоточних програмних засобів САПР для роботи на кластерних архітектурах Проф. Петренко А. І.     
Безкоровайний Євгеній Володимирович Сучасні інформаційні технології в автомобільних контрольно-пропускних пунктах Доц. Цурін О. П.     
Бочкарьов Гліб Віталійович Система зберігання даних траєкторій молекулярної динаміки білків та нуклеїнових кислот в Грід-середовищі віртуальної лабораторії MolDynGRID Проф. Петренко А. І.     
Голубничий Олексій Олегович Програма прогнозування руху пасажирського транспорту в системі АСДУ-Табло Доц. Кисельов Г. Д.     
Гончаренко Олександр Павлович Корпоративні мережі в баківскій сфері Доц. Артюхов В. Г.     
Губарєв Олександр Миколайович Управління розподіленим пулом ресурсів в розподілених віртуальних організаціях Ст. в. Круковський М. Ю.     
Гудирєв Сергій Володимирович Моделювання та проектування полосового цифрового сигма-дельта модулятора Доц. Стіканов В. Ю.     
Єременко Антон Віталійович Розподілене управління документообігом динамічно створюваних віртуальних організацій Ст. в. Круковський М. Ю.     
Казаков Олег Володимирович Дослідження сучасних схем зчитування інформації статичної оперативної памя’ті з ціллю підвищення швидкодії Доц. Стіканов В. Ю.     
Костенко В'ячеслав Григорович Кластерні рішення інформаційных систем масового обслуговування Доц. Харченко К. В.     
Крикун Андрій Петрович Створення та управління життєвим циклом динамічно створених віртуальних організацій Ст. в. Круковський М. Ю.     
Орловський Тарас Віталійович Використання мобільного зв’язку для передачі даних Доц. Артюхов В. Г.     
Похилько Анна Анатоліївна Використання GPS в маркетингових дослидженнях Ст. в. Воєвода О. О.     
Скрипка Олександр Васильович Дослідження коректуючої логіки для швидкодійних аналогово-цифрових перетворювачів Доц. Стіканов В. Ю.     
Скрябінська Марія Володимирівна Пошук шляхів застосування нечіткої логіки в задачах інтелектуальної обробки даних (Data Mining) Доц. Кисельов Г. Д.