Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Дипломні проекти > Бакалаври > 2015 Рік

2015 Рік


Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Презент. Аннот./повний текст
uk   ru   en
Акінфієва Анастасія Олегівна Створення бази знань контролю успішності студентів вузу з використанням веб-сервісів к.т.н., доц. Кисельов Г.Д. pdf pdf     
Алейніков Олексій Сергійович Програмне забеспечення “Пульт моніторингу та управління пожежної охорони” к.т.н., доц. Артюхов В.Г. pdf     
Бабенко Володимир Володимирович Керування потоками даних к.т.н., доц. Корначевський Я.І. pdf     
Варга Ігор Юрійович Розподілений аналіз великих масивів доцент к.т.н. Корначевський Ярослав Ілліч pdf pdf     
Гаврилович Дмитро Костянтинович Датчик серцебиття на платформі Arduino к.т.н. доц. Харченко К.В. pdf     
Галатенко Дмитро Володимирович Розробка модуля розпізнавання елементів графічного інтерфейсу користувача доцент, к.т.н. Корначевський Я.І. pdf pdf     
Євтух Богдан Віталійович Система управління розумним домом. Підсистема забезпечення безпеки ст.. викладач Бритов О.А pdf     
Ігнатченко Лука Олександрович Розробка веб-сервісів моделювання в рамках подієво-орієнтованого підходу доцент, к.т.н., Безносик О.Ю. pdf     
Казаченко Ольга Дмитрівна Аналіз захищених Proxy-з'єднань доцент, к.т.н., Кірюша Б.А. pdf     
Качко Микиті Андрійовичу Прикладні високопродуктивні кластерніобчислення в HADOOP к.т.н. доц. Харченко К.В. pdf pdf     
Ковальов Антон Ігорович Використання технології SharePoint для організації електронного документообігу та підтримки навчального процесу кафедри доцент, к.т.н. Безносик О.Ю. pdf     
Коренев Антон Анатолійович Системауправліннярозумнимдомом. Програмнезабезпеченняцентральногоконтролера ст. викладач Бритов О.А. pdf pdf     
Королевський Герман Дмитрович Використання ресурсів Linked Open Data при перегляді веб сторінок к.т.н, ст.в, Булах Б. В. pdf     
Красюк Віталій Сергійович Автоматизована система «Документообіг кафедри». Підсистема розподілу педнавантаження викладачів доцент, к.т.н. Безносик О.Ю. pdf     
Куліш Златослава Ігорівна Забезпечення інформаційної безпеки при використанні системи дистанційного навчання LON-CAPA в локальній мережі кафедри доцент, к.т.н Кисельов Г.Д. pdf