Дисципліни навчального плану спеціальностей

ДИСЦІПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (ДЕННА, ЗАОЧНА), кваліфікація: фахівець з інформаційних технологій ОБСЯГ У ГОДИНАХ
Математичний аналіз 684
Алгебра і геометрія 324
Дискретна математика 252
Теорія ймовірностей і математична статистика 234
Фізика 342
Екологія 72
Програмування та алгоритмічні мови 324
Електротехніка та електроніка 252
Об'єктно-орієнтоване програмування 216
Чисельні методи 324
Комп'ютерна схемотехніка 180
Методи оптимізації 216
Операційні системи 198
Бази даних 216
Безпека життєдіяльності 54
Охорона праці 54
Комп'ютерні мережі 126
Основи системного аналізу 144
Крос-платформне програмування 108
Вступ до інформаційних технологій 144
Структури даних і алгоритми 144
Побудова та аналіз алгоритмів 144
Архітектура обчислювальних систем 180
Технологія створення програмних продуктів 198
Технічне забезпечення інформаційних технологій 180
Теорія прийняття рішень 108
Економіка організації і планування виробництва 216
Моделювання складних систем 180
Безпека інформаційних технологій 108
Методи та засоби штучного інтелекту 126
Комп'ютерна графіка та веб-дизайн 108
Проектування інформаційних систем 126
Алгоритми та технології паралельних обчислень 126
Іноземна мова професійного спрямування 162
Теорія інформації і кодування 108
Теорія мов програмування 108
Обчислювальна геометрія 108
Цифрова обробка сигналів 144
Аналіз цифрових схем 108
Контроль та дiагностика iнформацiйних систем 108
Основи проектування iнтегральних схем i систем 108ДИСЦІПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (ДЕННА, ЗАЧНА) Інформаційні Технології Пролектування, кваліфікація: аналітик комп'ютерних систем ОБСЯГ У ГОДИНАХ
Філософські проблеми наукового пізнання 54
Педагогіка вищої школи 54
Патентознавство та авторське право 72
Іноземна мова для науковців 162
Основи сталого розвитку суспільства 72
Основи творчості в науці і техніці 36
Математичне моделювання цифрових та аналогових систем 270
Мінімаксні методи оптимізації та їх застосування 198
Сучасні парадигми програмування і моделювання програмних систем 216
Розподілені комп'ютерні системи та мережі 180
Захист інформації 144
Автоматизоване проектування інтегральних схем 144
Веб-технології і грід-сервіси 162
Інтелектуальна власність 36
Системи обробки зображень та комп’ютерний зір 234
Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних 162
Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах 162
Автоматизоване проектування систем на кристалі 108
Охорона праці в галузі 36
Цивільний захист 36
Адаптивні інформаційні системи 198
Основи хмарних обчислень 162
Експертні системи та бази знань 144
Проектний менеджмент 108
Веб-проектування 108ДИСЦІПЛІНИ Інформаційні Технології Пролектування (ДЕННА, ЗАОЧНА) (спеціалісти), кваліфікація: інженер комп'ютерних систем ОБСЯГ У ГОДИНАХ
Іноземна мова для науковців 162
Основи творчості в науці і техніці 36
Сучасні парадигми програмування і моделювання програмних систем 216
Розподілені комп'ютерні системи та мережі 180
Захист інформації 144
Автоматизоване проектування інтегральних схем 144
Веб-технології і грід-сервіси 162
Інтелектуальна власність 36
Системи обробки зображень та комп’ютерний зір 234
Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних 162
Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах 162
Автоматизоване проектування систем на кристалі 108
Охорона праці в галузі 36
Цивільний захист 36
Експертні системи та бази знань 144
Проектний менеджмент 108
Веб-проектування 108ДИСЦІПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (ДЕННА, ЗАОЧНА) Системне Проектування, кваліфікація: аналітик комп'ютерних систем ОБСЯГ У ГОДИНАХ
Філософські проблеми наукового пізнання 54
Педагогіка вищої школи 54
Патентознавство та авторське право 72
Іноземна мова для науковців 162
Основи сталого розвитку суспільства 72
Основи творчості в науці і техніці 36
Математичне моделювання цифрових та аналогових систем 270
Мінімаксні методи оптимізації та їх застосування 198
Сучасні парадигми програмування і моделювання програмних систем 216
Розподілені комп'ютерні системи та мережі 180
Захист інформації 144
Пошук і попередня підготовка даних 144
Веб-технології і грід-сервіси 162
Інтелектуальна власність 36
Системи обробки зображень та комп’ютерний зір 234
Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних 162
Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах 162
Інформаційні системи прийняття рішень і логічних висновків 108
Охорона праці в галузі 36
Цивільний захист 36
Адаптивні інформаційні системи 198
Основи хмарних обчислень 162
Експертні системи та бази знань 144
Веб-проектування 108
Проектний менеджмент 108