Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Публікації
Забара С.С.

Публікації: Забара Станіслав Сергійович

 1. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Розробка автоматизованої системи оптимізації роботи перевантажувального комплексу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта ЧП «Технологический Центр». – Харьков.: 2015. – 1/3 (73). – Процессы управления. – с. 8-14.
 2. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов. Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины. – 2014. - № 4. – с. 10-17.
 3. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями. Системні дослідження та інформаційні технології. Міжнародний науково-технічний журнал. Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «Київський політехнічний інститут» МОН та НАН України.- No2.- 2014. - С. 18-28.
 4. Таланчук П.М., Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизированная система оптимизации распределения автомобилей по объектам перевозок. Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. -2013.-No 6.- С. 3-12.
 5. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов. Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. -2014.-No 3.- С. 34-40
 6. Забара С.С. Автоматизована система оптимізації вантажних перевезень / Забара С.С., Дехтярук М.Т. / Системный анализ и информационные технологии : 15-я международная научно-техническая конференция "САИТ-2013", 27-31 мая 2013, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2013. – С. 430–431.
 7. Забара С.С. Нанотехнологии и вычислительная техника / Забара С.С. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. ­– К. : Університиет «Україна», 2012. – С. 63–66.
 8. Філімонова Н.Б. Адаптивні фільтри видалення артефактів з ЕЕГ на основі Вейвлет-аналізу з використанням функцій Кравчука / Філімонова Н.Б., Забара С.С. // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К. : Університет «Україна», 2011. – № 2. – С. 225–233.
 9. Забара С.С. Семантические базы данных документов с различным реквизитным содержанием / Забара С.С., Изварин И.В. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2010. – № 5. – С. 87–90. – (електронне видання).
 10. Забара С.С. Вейвлет–перетворення з використанням функцій Кравчука / Забара С.С., Філімонова Н.Б. // Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика : Вісник Університету «Україна». – К. : Університет «Україна», 2010. – №8. – С. 5–13.
 11. Забара С.С. До питання сучасних досліджень в галузі систем штучного інтелекту. Анозогнозія як ключ до зміни свідомості / Забара С.С., Короненко А.М. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 5-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доп. – Київ, 2010. – С. 86–90.
 12. Забара С.С. Об опыте и перспективах внедрения новой информационной технологии автоматизации управления дискретными процессами / Бурлаков М.В., Забара С.С., Павленко В.И. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 5-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доп. – Київ, 2010. – С. 33–37.